Bào Ngư Úc

1.600.000 /kg

Giá bào ngư Úc tùy size:
+ Size 5 – 6con/ hộp
+ Size 7 – 9con/ hộp
+ Size 10-12con/ túi
+ Size 15-17con/ túi

0906.343.599