Mực Nang

250.000

Xuất xứ: Lagi -Phan Thiết – Bình Thuận
Size: 1kg /con trở lên

0906.343.599