Ốc Hương Biển

510.000

Xuất xứ: Phan Thiết –Bình Thuận
+ Size: 50-80 con/kg
+ Size: 30-40 con/kg

0906.343.599