Bạch Tuộc

95.000 Vĩ (500gr)

Bạch tuộc vỉ 500gr.

0906.343.599