Ghẹ Biển

530.000 kg

Ghẹ Trăng
+ Size 8-10con/kg => Giá: 180.000đ/kg
+ Size 5-7con/kg => Giá: 250.000đ/kg
Ghẹ Xanh
+ Loại 1 size 3-4con/kg => Giá: 530.000đ/kg
+ Loại 1 size 7-8con/kg => Giá: 320.000đ/kg

*Lưu ý: Giá trên sẽ thay đổi theo thời giá mỗi ngày.

0906.343.599