Ốc Giác Vàng

340.000

Size: 0,3 – 3 kg/con.
Thịt Ốc Giác (tách vỏ): 340k/kg

0906.343.599