Bào Ngư

420.000 /kg

Bào Ngư Cấp Đông
+ Size lớn: 10 – 12 con => Giá: 650k giảm còn 550k
+ Size nhỏ: 15 – 20 con => Giá: 550k giảm còn 420k

0906.343.599