Tôm Hùm Tây Úc

750.000

Tôm Hùm Tây Úc
– Hàng ngộp: 750k/kg

0906.343.599